اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

اول خرداد ماه 1400 (همزمان با هفته معدن)

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

اول خرداد ماه 1400 (همزمان با هفته معدن)

اسلاید شو

پوستر کنفرانس
اعضای هیئت علمی و حامیان داخلی
حامیان رسانه ای
مجلات علمی و پژوهشی طرف قرارداد
  • ()
  • ()
  • ()
مدرس کارگاه دکتر گلناز جوزانی کهن
هیئت علمی و حامیان بین المللی
جراید حامی کنفرانس
سخنران ویژه دکتر محمد ابوالحسنی
  • ()
  • ()
  • ()


 شرکت‌کننده آزاد بابت یک مقاله 300 هزار تومان

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بابت یک مقاله 250 هزار تومان

دانشجویان بابت یک مقاله 200 هزار تومان

مقاله دوم به بعد 150 هزار تومان