اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

سازمان بسیج شهرداری تهران - شهرداری کرج - شرکت زمین سازه صدرا - فصلنامه یافته های مهندسی معدن و علوم زمین

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

سازمان بسیج شهرداری تهران - شهرداری کرج - شرکت زمین سازه صدرا - فصلنامه یافته های مهندسی معدن و علوم زمین

اسلاید شو

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

کنفرانس بین المللی معدن و زمین شناسی

انتخاب پایان نامه برتر سال 1399-1400 **********************************
Image
پایگاه نمایه کننده کلیه مقالات کنفرانس **********************************
Image
چاپ مقالات برگزیده در مجلات پشتیبان همایش **********************************
مجله آمریکا
Image
مجله ترکیه
Image
حامیان علمی و اعضای هیئت علمی **********************************
Image

پژوهشگران ارجمند لطفا پس از مطالعه راهنمایی نگارش مقالات نسبت به ارسال اصل مقاله در قالب WORD اقدام نمایید.

زبان مقالات فارسی یا انگلیسی است 

بنا بر تصمیم کمیته علمی ، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:

مقالات علمی-پژوهشی  

مقالات علمی-ترویجی 

مقالات مروری 

مطالعات موردی 

مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 

طرح های تحقیقاتی

لینک دانلود نگارش مقالات  سپس آن را به ایمیل همایش zaminconf@yahoo.com ارسال کنیدوکد رهگیری دریافت کنید

فرمت مقالات همایش