اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

سازمان بسیج شهرداری تهران - شهرداری کرج - شرکت زمین سازه صدرا - فصلنامه یافته های مهندسی معدن و علوم زمین

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

سازمان بسیج شهرداری تهران - شهرداری کرج - شرکت زمین سازه صدرا - فصلنامه یافته های مهندسی معدن و علوم زمین

اسلاید شو

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

کنفرانس بین المللی معدن و زمین شناسی

انتخاب پایان نامه برتر سال 1399-1400 **********************************
Image
پایگاه نمایه کننده کلیه مقالات کنفرانس **********************************
Image
چاپ مقالات برگزیده در مجلات پشتیبان همایش **********************************
مجله آمریکا
Image
مجله ترکیه
Image
حامیان علمی و اعضای هیئت علمی **********************************
Image

تاریخ های رسمی کنفرانس به شرح ذیل می باشد

تاریخ برگزاری : ۱  خرداد ماه ۱۴۰۰

آخرین تاریخ ارسال مقالات : ۱۵  اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین تاریخ ثبت نام و پرداخت هزینه ها : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعلام نتایج داوری :  حداکثر ۳ روز پس از ارسال مقالات