اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

اول خرداد ماه 1400 (همزمان با هفته معدن)

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

اول خرداد ماه 1400 (همزمان با هفته معدن)

اسلاید شو

پوستر کنفرانس
اعضای هیئت علمی و حامیان داخلی
حامیان رسانه ای
مجلات علمی و پژوهشی طرف قرارداد
  • ()
  • ()
  • ()
مدرس کارگاه دکتر گلناز جوزانی کهن
هیئت علمی و حامیان بین المللی
جراید حامی کنفرانس
سخنران ویژه دکتر محمد ابوالحسنی
  • ()
  • ()
  • ()


 بیان اهداف و ضرورت برگزاری کنفرانس

هم ­افزایی دانش و انتشار یافته ­های جدید در زمنیه ­های مهندسی معدن و زمین شناسی

بررسی چالش­های علمی و اجرایی

ارائه دستاوردهای آموزشی، فنی مراکز تابعه دانشگاه فنی و حرفه­ای در قالب نمایشگاه­‌های تخصصی

شناسایی ایده های برتر در مهندسی مهندسی معدن و زمین شناسی

ایجاد و بررسی کسب و کارهای جدید و مرتبط با مهندسی معدن و زمین شناسی

دبیر اجرایی دکتر سید علیرضا آشفته 09121341857
اعضای کمیته علمی و شورای سیاست گذاری